Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức tại thư mời đại hội

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty cổ  phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam – Tầng 25, Tòa nhà CEO, lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì  Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà  Nội

- Nội dung họp:

+ Phê duyệt kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015;
+ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.