Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (PVV- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 04 năm 2016 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
-  Nội dung đại hội:         
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất năm 2016, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và một số nội dung khác.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.