Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam bắt đầu từ ngày 26/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.