Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL (PVO – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

+Lý do và mục  đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
+Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)+

+Thời hạn thực hiện: Dư kiến tháng 04 năm 2016
+Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, địa chỉ: 193/6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
+Nội dung họp: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.