Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc (PVG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trung tuần tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông

- Nội dung lấy ý kiến:  Thông qua báo cáo tổng kết 2015, kế hoạch 2016 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.