Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc (PVG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/05/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
-     Tỷ lệ thực hiện: 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
-     Thời gian thực hiện: 03/06/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc, tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Hà Nội từ ngày 03/06/2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.