Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức  năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP, Tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM bắt đầu từ ngày 30/07/2015 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình CMND.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.