Công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá ( 01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/7/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam, số 68, đường Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/7/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.