Công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  dự kiến ngày 22/4/2016.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ có thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.