Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà tây (PTH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015

- Lý do và mục đích:  Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:  7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện:  29/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 29/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.