Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/02/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết (địa chỉ: 282 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ thông báo sau cùng giấy mời họp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.