Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/12/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết bắt đầu từ ngày 10/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.