Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/11/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2016
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết bắt đầu từ ngày 08/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.