Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: chậm nhất là ngày 30/09/2015

- Địa điểm thực hiện: CTCP May xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Nội dung lấy ý kiến: Thống nhất thực hiện việc sáp nhập Công ty con là Công ty TNHH may Phú Long 2, địa chỉ: khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào Công ty TNHH may Phú Long, địa chỉ: khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc,  tỉnh Bình Thuận theo nguyên trạng tại thời điểm 31/12/2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.