CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (PTD – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/05/2016

- Lý do và mục đích:   Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán:   31/5/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty từ ngày 31/5/2016 tại địa chỉ sau:
Công ty CP Thiết kế  Xây dựng  Thương mại Phúc Thịnh
Số 02 Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3811 6823    Fax: (08) 3811 6843

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.