CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (PTD – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2015

- Lý do và mục đích:             Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:               20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán:               20/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty từ ngày 20/05/2015 tại địa chỉ sau:

Công ty CP Thiết kế Xây dựng  Thương mại Phúc Thịnh

Số 02 Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3811 6823    Fax: (08) 3811 6843

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.