Công ty cổ phần Phú Tài (PTB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Ông A sở hữu 2.014 cổ phiếu, sẽ được nhận cổ tức 402 cổ phiếu (Cách tính là: 2.014 cổ phiếu x 2/10 = 402,8 cổ phiếu, làm tròn thành 402 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ bị hủy bỏ).

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty CP Phú Tài (địa chỉ tầng 2, Tòa nhà Phú Tài Building, số 278 đường Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn); khi làm thủ tục phải có Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.