CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/11/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày thanh toán: 18/11/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 18/11/2016 và xuất trình CMND, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.