CTCP chăn nuôi Phú Sơn (PSL - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian họp: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội quán Trấn Biên (Trung tâm Văn Miếu Trấn Biên) Tổ 31, Khu phố 5, đường Chu Văn An, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

- Nội dung đại hội: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2015, báo cáo BKS năm 2015, Báo cáo kiểm toán năm 2015 và các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.