Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến 26/04/2016
-     Địa điểm thực hiện: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
-     Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.