Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (PSE – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức lần 02 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ, số 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.