Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (PSE – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của địa phương).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.