CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo cho tổng số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm đợt này không vượt quá số lượng đã được ĐHĐCĐ thông qua, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: cổ đông nắm giữ 39 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền sẽ thưởng thêm 39*50%=19,5 cổ phiếu. Khi làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông sẽ được nhận 19 cổ phiểu thưởng; còn 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở văn phòng Công ty: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.