Công ty Cổ phần Portserco (PRC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Đến hết 17h00 ngày 14/07/2015

- Địa điểm thực hiện: Số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh           

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.