Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  09/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.