Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH – Đại chúng
chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thực hiện: 26/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/01/2016. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.