Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Phú Phong (PPG - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 31/03/2016

- Địa điểm thực hiện:  Lô 4, đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của BGĐ, HĐQT và BKS;
+  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015, thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
+  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.