Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho các cổ đông

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường tầng 2, Khách sạn Ngân Hà, số 158 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nội dung lấy ý kiến: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.