Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến lúc 14 giờ ngày 30/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 và một số nội dung khác liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.