Công ty cổ phần Cơ khí Xăng Dầu (PMS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: 15 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM (Công ty Xăng dầu KV II)

- Nội dung lấy ý kiến: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ V (2016-2020)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.