Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông

b. Chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Ngày thanh toán: 11/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Dược phẩm dược liệu PHARMEDIC (số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 11/04/2016 và xuất trình sổ chứng nhận cổ đông, CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.