Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Dược phẩm dược liệu PHARMEDIC (số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 20/08/2015 và xuất trình sổ chứng nhận cổ đông, CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.