Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex (PJT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho Quý cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau cho Quý cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.