Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

1.  Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thực hiện: 28/03/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.