Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08 giờ 30 phút, ngày 21/04/2016 (Thứ Năm)

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, số 54-56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành Công ty năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và chương trình, kế hoạch năm 2016 và Ban Kiểm soát Công ty; Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.