Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần (PIS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/05/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 19/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Tổng Công ty tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Tổng Công ty tại trụ sở chính, địa chỉ 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 19/05/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.