Công ty cổ phần cao su Phước Hoà (PHR- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 10/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng SXKD năm 2016 và một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.