Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/05/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 27/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng ủy quyền để Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thay mặt Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chi trả cổ tức. Các cổ đông sẽ nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/05/2016. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) và Chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.