Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 4/2016, Công ty sẽ thông báo ngày họp trong thư mời Đại hội và đăng tải trên website: www.phuchung.com.vn

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời Đại hội

- Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.