Công ty CP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (PGT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/08/2015

- Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh để thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Khách sạn; Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm: Giới thiệu lao động; Hoạt động cấp tín dụng khác: Dịch vụ cầm đồ; Hoạt động trung gian tiền tệ khác: Quỹ tín dụng nhân dân; Cho thuê xe ô tô; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp đám cưới...) tổ chức sự kiện và các dịch vụ liên quan; Lập trình máy tính; Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác có liên quan đến máy tính; Dịch vụ tư vấn du lịch.

+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với những quy định mới của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.