CTCP Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PGS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn REX Sài Gòn 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM, Sunflower ballroom, Lầu 1.

- Nội dung họp: Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.