Công ty CP Phân phối khí Thấp áp dầu khí Việt Nam (PGD - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông sau.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông sau.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.