Công ty CP Phân phối khí Thấp áp dầu khí Việt Nam (PGD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2015

- Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tại CTCP phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại Website: www.pvgasd.com.vn và được gửi thư đến từng cổ đông).

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.