Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015

- Lý do và mục đích:             Trả cổ tức bằng cổ  phiếu năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 19%, tương đương 100:19 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 19 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu: số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ hủy bỏ.

- Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 110*19%=20.9 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ nhận 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh 0.9 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 01-05 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.