Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu  được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí,  Lầu 6 - Tòa nhà PetroVietnam, số 01-05 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân cùng với giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.