Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016 

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 05/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại khách sạn Hà Nội, D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (địa điểm chính thức sẽ được gửi thông báo đến các cổ đông)

- Nội dung lấy ý kiến:

 + Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.