CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/11/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán: 14/12/2016.
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức  bằng tiền tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, bắt đầu từ ngày 14/12/2016 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.