Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt  đợt 2 năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán - Công ty cổ phần cảng Đồng Nai, địa chỉ: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 06/07/2015 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân (đối với cá nhân), Giấy giới thiệu (đối với thể nhân).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.