Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 26/02/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán - Công ty cổ phần cảng Đồng Nai, địa chỉ: 1B-D3 Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 26/02/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân), Giấy giới thiệu (đối với thể nhân).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.