Công ty cổ phần Pacific Dinco (PDB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy  ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 27/11/2015

- Địa điểm thực hiện: Phiếu biểu quyết lấy  ý kiến cổ đông bằng văn bản được  đăng tải tại website: pacificdinco.com.vn và được gửi  đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 19/11/2015

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.